Κλείστρο με ενσωματωμένο μανόμετρο και θέση τοποθέτησης θερμομέτρου με ακίδα για Wega, La Cimbali, Nuova Simonelli

Χαρακτηριστικά Κλείστρο La Cimbali με ενσωματομένο μανόμετρο και θέση τοποθέτησης θερμομέτρου με ακίδα
kleistro019