Κλείστρο La San Marco με ενσωματομένο μανόμετρο και θέση τοποθέτησης θερμομέτρου με ακίδα

Χαρακτηριστικά Κλείστρο La San Marco με ενσωματομένο μανόμετρο και θέση τοποθέτησης θερμομέτρου με ακίδα
kleistro016