Σετ μέτρησης σκληρότητας νερού

Χαρακτηριστικά  Σετ μέτρησης ανθρακικής και ολικής σκληρότητας νερού   http://www.eurogat.eu/userfiles/file/Water&MoreEntypo.pdf
set-elegxou